Stanowisko Zarządu Polskiej Rady Muzycznej w sprawie wolności wypowiedzi artystycznej

Bezprecedensowa decyzja organizatorów festiwalu Eufonie o wycofaniu utworu Pawła Szymańskiego it’s fine, isn’t it? z programu koncertu w dniu 20 listopada 2021 w Filharmonii Narodowej wywołała silne wzburzenie w środowisku muzycznym i akademickim oraz dyskusję na temat wolności artystycznej i cenzury o charakterze politycznym. 

Polska Rada Muzyczna zwraca uwagę na fakt, że żadna władza polityczna, bezpośrednio przez organy administracji publicznej czy też poprzez prawne bądź faktyczne oddziaływanie na inne podmioty, instytucje i osoby, nie może ograniczać prawa twórcy do swobodnej twórczości artystycznej i publicznej prezentacji swego dzieła, bo to prawo gwarantuje mu Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, która daje mu również wolność wyrażania swoich poglądów poprzez zakaz stosowania cenzury prewencyjnej.

Niedopuszczalne są naciski na zmianę wymowy i treści dzieła artystycznego czy jakiekolwiek próby jego cenzurowania. Polska Rada Muzyczna teraz i w przyszłości będzie bronić praw ludzi sztuki, kultury i nauki do wolności w wyrażaniu poglądów.

Europejskie Forum Muzyki oraz wybory zarządu Europejskiej Rady Muzycznej

Tegoroczne Europejskie Forum Muzyki pod hasłem „Claiming a front row seat. The place of music in society”, jak i następujące po nim Walne Zgromadzenie Europejskiej Rady Muzycznej, odbyły się na początku czerwca 2021 w przestrzeni wirtualnej. Członkowie EMC wybrali nowy zarząd na kolejne 2 lata. Przewodniczącą Rady została Victoria Liedbergius (Europejskie Stowarzyszenie Chóralne – Europa Cantat) a wiceprzewodniczącą – Audrey Guerre (Live DMA – Europejska Sieć Stowarzyszeń Muzyki Na Żywo). Polską Radę Muzyczną reprezentuje nadal w zarządzie EMC Joanna Grotkowska.

PRESS RELEASE: MEMBERS OF THE EUROPEAN MUSIC COUNCIL ELECT A NEW BOARD


Europejska Rada Muzyczna (EMC) jest organizacją non-profit zajmującą się rozwojem i promocją wszystkich rodzajów muzyki, angażującą się w sprawy edukacji muzycznej, twórczości i wykonawstwa, dokumentacji, zarządzania, publikacji oraz dziedzictwa Europy.
EMC przyczynia się do lepszego zrozumienia pomiędzy ludźmi reprezentującymi różne kultury muzyczne i promuje ich prawo do współistnienia… [więcej]

Apel o włączenie kultury w narodowe strategie odbudowy i reaktywację życia kulturalnego w Europie

„Jako ważny kierunek dla przyszłości Europy i kluczowy kapitał dla zrównoważonego rozwoju społeczeństw, środowiska i ekonomii, kultura to coś więcej niż sektor, który wymaga pilnego wsparcia. Kultura jest środkiem do uzdrowienia ran czasu kryzysu, utrzymania jedności naszych społeczeństw i uczynienia ich bardziej odpornymi. Z tych powodów uważamy, że kultura powinna być w centrum procesu wychodzenia Europy z pandemii.

My, ponad 110 organizacji reprezentujących zróżnicowany europejski ekosystem kultury, wzywamy Państwa Członkowskie i Komisję Europejską do reaktywacji życia kulturalnego w Europie, przy jednoczesnym zachowaniu i wprowadzeniu nowych, odpowiednich systemów wsparcia, daleko wykraczających poza stabilizację. Pomoże to odbudować zaufanie zarówno środowisk kultury, jak i obywateli, zapewniając płynne wznowienie działalności oraz dając nadzieję milionom Europejczyków, których życie stało się jałowe, pozbawione więzi kulturowych i społecznych. Postawmy kulturę w centrum odnowy Europy.”

Link do oryginalnego listu: [Zobacz PDF]
Link do polskiego tłumaczenia listu: [Przeczytaj]

Apel – #grajmypopolsku

Szanowni Państwo,

W obliczu bardzo trudnej sytuacji, która boleśnie dotyka także środowisko muzyczne w Polsce, apelujemy o solidarność i wszelkie wsparcie jakiego mogą Państwo udzielić tym, którzy w wyniku kryzysu epidemiologicznego pozostali bez możliwości świadczenia pracy – polskim artystom i pracownikom sektora muzycznego.

Gorąco popieramy także apel do nadawców radiowych – prywatnych i publicznych – o zwiększenie udziału muzyki polskiej w ich muzycznych programach.

Pobierz PDF http://bit.ly/ApelMPP

Walne Zebranie Polskiej Rady Muzycznej

14 czerwca w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina odbyło się Walne Zebranie instytucji i organizacji członkowskich Polskiej Rady Muzycznej oraz wybory do nowego Zarządu PRM.

Prezesem Zarządu Polskiej Rady Muzycznej został wybrany Artur Szklener. W skład nowego Zarządu weszli:
Joanna Grotkowska, wiceprezes
Wojciech Walczak, sekretarz
Krzysztof Knittel
Daniel Cichy
Adam Świtała
Michał Sołtan

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA 2019

European Agenda for Music Showcase, Warszawa, 12–13 czerwca 2019

Pod hasłem Share Your Story! w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina odbyła się kolejna prezentacja Europejskiej Agendy dla Muzyki – tym razem konkretnych przykładów jej funkcjonowania. Była to okazja do bardziej wnikliwego przyjrzenia się kluczowym tematom Agendy, jej priorytetom i zalecanym środkom w działaniach już podjętych – nowych strategiach organizacji muzycznych, adoptowaniu tekstu Agendy na poziomie języka w kilku istniejących już tłumaczeniach, w funkcjonowaniu systemu powszechnej edukacji muzycznej w niektórych krajach, czy zastosowaniu jej zaleceń w nowych muzycznych projektach. W dyskusjach panelowych wzięli udział m.in. Stef Coninx (Flanders Arts Institute), Stéphane Grosclaude (Plate-forme interregionale) poprzez wideo, Ruta Kaneruta (Łotewska Rada Muzyczna), Lenka Dohnalová (Czeska Rada Muzyczna), Audrey Guerre (Live DMA), Sonja Greiner (European Choral Association – Europa Cantat), Alessandra Callegari (European Composer & Songwriter Alliance), Iro Menegou (EMC Fellow), Krzysztof Knittel (Polska Rada Muzyczna), Ruth Jakobi (Europejska Rada Muzyczna). Wszyscy uczestnicy spotkania wzięli także udział w kilku interaktywnych sesjach odpowiadając na pytania o sposoby podnoszenia świadomości społecznego i ekonomicznego oddziaływania muzyki, o to jak zapewnić edukację muzyczną w szkołach powszechnych i różnorodność w realizowanych projektach muzycznych.

Niezapomnianych wrażeń po pierwszym dniu debaty dostarczył Kwartet Marity Albán Juárez swoim koncertem w klubie SPATiF! (Marita Albán Juárez – głos, Dominik Wania – fortepian, Andrzej Święs – kontrabas, Manuel Albán Juárez – perkusja).

 

 

 

 

 

 

Muzycznym akcentem na koniec spotkania był krótki występ No Name Orchestra prowadzonej przez Justynę Niegierysz, czyli Zespół Reprezentacyjny Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Łajskach, która przystąpiła do pilotażowego programu „Grajmy w szkole”.

Europejskie Forum Muzyki, Oslo

10 czerwca w Oslo zakończyło się 8. Europejskie Forum Muzyki. Zgromadziło ponad 100 przedstawicieli instytucji i organizacji europejskich z ponad 20 krajów. W 2018 – Europejskim Roku Dziedzictwa Kultury – Forum organizowane było i goszczone przez Europejską i Norweską Radę Muzyczną [EMC i NMC] pod hasłem: Looking Back – Looking Forward: The Future of Europe’s Musical Roots. Na pytanie o przyszłość padały różne odpowiedzi, jednak pozytywnym przekazem całej konferencji jest przekonanie, iż siła kultury muzycznej Europy bierze się z jej różnorodności, bogactwa tradycji oraz odwagi w szukaniu nowych dróg wyrazu.

Polska Rada Muzyczna zachowała dotychczasową mocną pozycję w Zarządzie Europejskiej Rady Muzycznej. Miejsce ustępującego Krzysztofa Knittla, który swoje dwie kadencje w Zarządzie EMC wykorzystał na intensywną współpracę z Europą, objęła zgłoszona przez Zarząd Polskiej Rady Muzycznej Joanna Grotkowska, dyrektor Fundacji PRM i delegat Polskiego Radia na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów organizowanej przez Międzynarodową Radę Muzyczną. Pełny skład nowego Zarządu EMC: https://www.emc-imc.org/about/about-us/board/
(więcej…)

List w sprawie #grajmywszkole

W związku z akceptacją przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Minister Edukacji Narodowej programu pilotażowego „Grajmy w szkole”, Polska Rada Muzyczna wystąpiła do prof. Piotra Glińskiego, Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z listem mającym na celu przyspieszenie realizacji programu.

List do pobrania w formacie PDF

Prof. Andrzej Rakowski 1931–2018

Polska Rada Muzyczna z głębokim smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci Profesora Andrzeja Rakowskiego, wybitnego naukowca specjalizującego się
w zakresie akustyki muzycznej, w latach 1981–1987 rektora Akademii Muzycznej
im. Fryderyka Chopina w Warszawie – uczelni, z którą był związany przez całe swoje zawodowe życie, wykładowcy w Instytucie Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także w wielu ważnych uczelniach w Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Europie, członka Polskiej Akademii Nauk, a w latach 1996–2007 przewodniczącego Komitetu Akustyki PAN, wychowawcy i przyjaciela kilku generacji studentów, a przede wszystkim wielkiego autorytetu w dziedzinie edukacji muzycznej.
(więcej…)