Walne Zgromadzenie Europejskiej Rady Muzycznej

Doroczne walne zgromadzenie Europejskiej Rady Muzycznej, które odbyło się w Brukseli (10–11 czerwca 2022), było niezwykle inspirującym i wzruszającym wydarzeniem – po raz pierwszy od wybuchu pandemii spotkaliśmy się osobiście, a dominującymi tematami była pomoc Ukrainie i ukraińskim muzykom (więcej: https://www.emc-imc.org/music-sector-and-ukraine/ ) oraz sposoby reagowania sektora muzycznego na kryzys klimatyczny (więcej: https://www.emc-imc.org/projects/environmental-sustainability/ ).

Przedstawiono także grupę nowych członków programu Fellowship. Znalazła się w niej (z rekomendacją Polskiej Rady Muzycznej) Ania Karpowicz – flecistka, kuratorka, aktywistka. Ania jest założycielką spółdzielni Hashtag Ensemble – czołowego polskiego zespołu muzyki nowej z siedzibą w Warszawie. Działalność zespołu to nie tylko koncertowanie, ale także stymulowanie najnowszej twórczości, inicjatywy improwizacyjne, edukacyjne i społeczne.