Walne Zebranie Polskiej Rady Muzycznej

14 czerwca w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina odbyło się Walne Zebranie instytucji i organizacji członkowskich Polskiej Rady Muzycznej oraz wybory do nowego Zarządu PRM.

Prezesem Zarządu Polskiej Rady Muzycznej został wybrany Artur Szklener. W skład nowego Zarządu weszli:
Joanna Grotkowska, wiceprezes
Wojciech Walczak, sekretarz
Krzysztof Knittel
Daniel Cichy
Adam Świtała
Michał Sołtan

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA 2019