Stanowisko Zarządu Polskiej Rady Muzycznej w sprawie wolności wypowiedzi artystycznej

Bezprecedensowa decyzja organizatorów festiwalu Eufonie o wycofaniu utworu Pawła Szymańskiego it’s fine, isn’t it? z programu koncertu w dniu 20 listopada 2021 w Filharmonii Narodowej wywołała silne wzburzenie w środowisku muzycznym i akademickim oraz dyskusję na temat wolności artystycznej i cenzury o charakterze politycznym. 

Polska Rada Muzyczna zwraca uwagę na fakt, że żadna władza polityczna, bezpośrednio przez organy administracji publicznej czy też poprzez prawne bądź faktyczne oddziaływanie na inne podmioty, instytucje i osoby, nie może ograniczać prawa twórcy do swobodnej twórczości artystycznej i publicznej prezentacji swego dzieła, bo to prawo gwarantuje mu Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, która daje mu również wolność wyrażania swoich poglądów poprzez zakaz stosowania cenzury prewencyjnej.

Niedopuszczalne są naciski na zmianę wymowy i treści dzieła artystycznego czy jakiekolwiek próby jego cenzurowania. Polska Rada Muzyczna teraz i w przyszłości będzie bronić praw ludzi sztuki, kultury i nauki do wolności w wyrażaniu poglądów.