Badania Środowiska Muzycznego 2015-2016

W latach 2015–2016 Polska Rada Muzyczna realizowała wieloetapowy projekt badawczy „Badania Środowiska Muzycznego 2015-2016”.  Jednym z głównych elementów zadania było opracowanie „Dynamiki karier muzyków w obszarze całego środowiska muzycznego”. Badanie współfinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury. Jego głównym celem była próba ukazania dynamiki i zróżnicowania ścieżek kariery muzyków w Polsce, a także wskazanie czynników na nie wpływających, uchwycenie wewnętrznej struktury grupy zawodów muzycznych oraz prześledzenie sytuacji socjalnej osób je wykonujących.

Prezentacja wyników badań (skrót) – Badania Środowiska Muzycznego 2015-2016

Raport  – Dynamiki Karier Muzyków 2015-2016.

Kontakt:
Katarzyna Wyrzykowska, Ziemowit Socha (koordynacja badań):
zespol-badawczy@prm.art.pl
Kinga Zawadzka (sekretariat projektu):
badania@prm.art.pl

Wojciech Walczak
Prezes, Jeunesses Musicales Poland
Sekretarz Polskiej Rady Muzycznej