Fundacja PRM

Powołana została w 2003 roku, aby realizować projekty Polskiej Rady Muzycznej. Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach oraz Statutu FPRM.

Realizowane projekty:

* Badanie środowiska muzyków w Polsce, tworzenie katalogu „zawodów muzycznych” (dofinansowane przez MKiDN)
* Pilotaż Programu Pracowni Muzycznych w szkołach – „Grajmy w szkole” (we współpracy z IMiT)
* inne działania na rzecz środowiska muzycznego, wspierające zmiany systemowe
* organizacja Festiwalu Muzyki Improwizowanej „Ad Libitum” www.ad-libitum.pl wspierającego ideę kreatywności i swobodnej wypowiedzi (zdolności improwizacji) młodego pokolenia muzyków polskich (dofinansowane przez MKiDN i Urząd Miasta Warszawa)
* wspieranie działalności PRM na forum Międzynarodowym (Europejska Rada Muzyczna, Międzynarodowa Rada Muzyczna)

Zarząd Fundacji PRM:

  • Joanna Grotkowska – Dyrektor, Prezes Zarządu
  • Prof. Krzysztof Baculewski,
  • Wincenty Krawczyk,
  • Dariusz Przybylski

Rada Fundacji PRM:

  • Jerzy Kornowicz, Przewodniczący (ZKP)
  • Prof. Klaudiusz Baran (UMFC)
  • Stanisław Leszczyński (TW-ON)
  • Maciej Puto (Filharmonia Pomorska)

adres:

Fundacja Polskiej Rady Muzycznej

c/o Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa
tel: +48 508 33 77 60
fax: (22) 813 47 59
e-mail: fprm@prm.art.pl

 

NIP: 5262759556
REGON: 01552909
KRS: 0000161416
Akta rejestrowe fundacji przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Konto bankowe: 45 1020 1097 0000 7602 0086 1120 (PKO BP SA)