5 Praw Muzycznych

Pięć muzycznych praw człowieka sformułowanych przez Międzynarodową Radę Muzyczną (IMC), oficjalnego partnera UNESCO, stanowi fundament wszelkich jej działań jako wiodącej organizacji promującej wartość muzyki w życiu wszystkich ludzi. Misją IMC jest rozwój zrównoważonego sektora muzycznego na świecie, budowanie świadomości wartości muzyki i jej wpływu na społeczeństwa.

Sieć organizacji muzycznych działających w ramach IMC obejmuje 150 krajów na wszystkich kontynentach, a tworzą ją narodowe Rady Muzyki (np. Polska Rada Muzyczna), międzynarodowe, regionalne (np. Europejska Rada Muzyczna) i lokalne organizacje muzyczne. Grono honorowych członków IMC to światowej sławy profesjonaliści, edukatorzy, muzycy i kompozytorzy. Poprzez organizacje członkowskie IMC ma bezpośredni dostęp do ponad 1000 organizacji i 200 milionów osób, które pragną rozwijać i dzielić z innymi swoje doświadczenie w różnych aspektach muzycznego życia.

Pięć praw muzycznych człowieka IMC opracował Einar Solbu – wybitny norweski edukator, zasłużony członek International Society for Music Education i International Music Council. Źródła i konteksty ideowe dla stworzenia muzycznych praw człowieka zawarte są w tak fundamentalnych dla naszej cywilizacji dokumentach jak Powszechna deklaracja praw człowieka, Konwencja o prawach dziecka, czy Deklaracja ideowa Międzynarodowego P.E.N. Clubu, zwana Kartą.

Pięć muzycznych praw człowieka IMC – prezentacja polska

The International Music Council advocates access to music for all. It has proclaimed and works towards the advancement of five music rights:

The right for all children and adults

  • to express themselves musically in all freedom
  • to learn musical languages and skills
  • to have access to musical involvement through participation, listening, creation, and information

The right for all musical artists

  • to develop their artistry and communicate through all media, with proper facilities at their disposal
  • to obtain just recognition and remuneration for their work

MRA Sounds