Apel o włączenie kultury w narodowe strategie odbudowy i reaktywację życia kulturalnego w Europie

„Jako ważny kierunek dla przyszłości Europy i kluczowy kapitał dla zrównoważonego rozwoju społeczeństw, środowiska i ekonomii, kultura to coś więcej niż sektor, który wymaga pilnego wsparcia. Kultura jest środkiem do uzdrowienia ran czasu kryzysu, utrzymania jedności naszych społeczeństw i uczynienia ich bardziej odpornymi. Z tych powodów uważamy, że kultura powinna być w centrum procesu wychodzenia Europy z pandemii.

My, ponad 110 organizacji reprezentujących zróżnicowany europejski ekosystem kultury, wzywamy Państwa Członkowskie i Komisję Europejską do reaktywacji życia kulturalnego w Europie, przy jednoczesnym zachowaniu i wprowadzeniu nowych, odpowiednich systemów wsparcia, daleko wykraczających poza stabilizację. Pomoże to odbudować zaufanie zarówno środowisk kultury, jak i obywateli, zapewniając płynne wznowienie działalności oraz dając nadzieję milionom Europejczyków, których życie stało się jałowe, pozbawione więzi kulturowych i społecznych. Postawmy kulturę w centrum odnowy Europy.”

Link do oryginalnego listu: [Zobacz PDF]
Link do polskiego tłumaczenia listu: [Przeczytaj]