Walne Zebranie Polskiej Rady Muzycznej i wybory do nowego Zarządu

25 maja 2017 roku w Sali konferencyjnej NIFC w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Polskiej Rady Muzycznej. Reprezentowane były 24 instytucje
i organizacje członkowskie. W sprawozdaniach ustępującego prezesa PRM
prof. Krzysztofa Knittla i dyrektor Fundacji Polskiej Rady Muzycznej Joanny Grotkowskiej, a także w dyskusji Walnego Zgromadzenia podkreślono znaczenie dla promocji muzyki polskiej Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów, która dzięki determinacji PRM po raz pierwszy w swej historii w 2016 roku odbyła się w Polsce
i została zorganizowana wraz z 6. Europejskim Forum Muzyki w NFM we Wrocławiu. Zaprezentowane zostało podsumowanie pionierskich i profesjonalnych badań środowiska muzycznego, prowadzonych w latach 2015–2016 przez grupę specjalistów wyłonionych przez Jeunesses Musicales Poland i kierowanych przez Wojciecha Walczaka. Wspomniana została także akcja świadomościowa #grajmywszkole, wspierana przez PRM i realizowana przez kilka organizacji członkowskich Rady. Wszyscy zgromadzeni zadeklarowali jej wzmocnienie poprzez informacje na stronach internetowych swoich instytucji. Istotnym tematem była także współpraca międzynarodowa PRM, a zwłaszcza udział w pracach nad Agendą Muzyczną – dokumentem programowym przygotowywanym przez Europejską Radę Muzyczną z intencją przedstawienia Komisji i Parlamentowi Europejskiemu.

Nowym prezesem Polskiej Rady Muzycznej został Grzegorz Michalski. Wybrano także członków nowego Zarządu, który ukonstytuował się w następujący sposób:

Artur Szklener, wiceprezes
Wojciech Walczak, sekretarz
Daniel Cichy
Krzysztof Knittel
Adam Świtała
Joanna Wnuk-Nazarowa

W swojej krótkiej mowie na zakończenie Walnego Zebrania PRM prezes Grzegorz Michalski zaapelował do wszystkich członków – a zwłaszcza tych najsilniejszych – aby nasze cele były celami wspólnymi!

Lista instytucji członkowskich reprezentowanych na Walnym Zebraniu PRM, 2017

Sprawozdanie z działań PRM w kadencji 2015-2017

Pierwszym zadaniem nowego Zarządu stało się sformułowanie wystąpienia do wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wandy Zwinogrodzkiej.