Prof. Andrzej Rakowski 1931–2018

Polska Rada Muzyczna z głębokim smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci Profesora Andrzeja Rakowskiego, wybitnego naukowca specjalizującego się
w zakresie akustyki muzycznej, w latach 1981–1987 rektora Akademii Muzycznej
im. Fryderyka Chopina w Warszawie – uczelni, z którą był związany przez całe swoje zawodowe życie, wykładowcy w Instytucie Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także w wielu ważnych uczelniach w Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Europie, członka Polskiej Akademii Nauk, a w latach 1996–2007 przewodniczącego Komitetu Akustyki PAN, wychowawcy i przyjaciela kilku generacji studentów, a przede wszystkim wielkiego autorytetu w dziedzinie edukacji muzycznej.

Szczególnie ważnym obszarem działań Profesora przez wiele lat była muzyka jako istotny element powszechnego wykształcenia. W 1981 roku, w historycznym okresie budzenia się społeczeństwa obywatelskiego i wielu ważnych dla kultury inicjatyw, włączył w krąg swych zainteresowań edukację muzyczną. Uznał ją za fundamentalną kwestię kultury muzycznej, na której należy skoncentrować uwagę całego środowiska muzycznego, a zarazem najlepszą inwestycję w przyszłość
nie tylko muzyki, ale i społeczeństwa obywatelskiego. W tej dziedzinie współpracował z Polską Radą Muzyczną od 1983 roku, stając na czele zespołu ekspertów.

Pozostawił nam swoje eksperckie opracowania – w znacznym stopniu wciąż aktualne, oraz pamięć wielkiego serca, rzetelności, energii i wiary w siłę muzyki. Jego spuścizna jest dla nas zobowiązaniem.

Polska Rada Muzyczna