Opinia PRM w sprawie rozporządzenia MKiDN z 18.12.2017

Warszawa, 3 stycznia 2018 r.

 

Pani Wanda Zwinogrodzka
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

 

Wielce Szanowna Pani Minister,

odpowiadając na list z 18 grudnia ubiegłego roku, zapraszający do konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek artystycznych i placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, pragnę Panią poinformować, że Polska Rada Muzyczna zebrała na ten temat liczne opinie, płynące z środowiska muzycznego. Najobszerniejsze i najbardziej szczegółowe z nich zostały przekazane również Ministerstwu Kultury.

(…)

Proszę przyjąć wyrazy szacunku

 

 

 

 

Grzegorz Michalski

Prezes Polskiej Rady Muzycznej

 

Pełna treść opinii PRM