Nowy Zarząd PRM

Na Walnym Zebraniu, w dniu 21. listopada 2012 roku, został wybrany Zarząd Polskiej Rady Muzycznej w składzie: Krzysztof Knittel, prezes, Viola Łabanow, Anna Markowska, Adrianna Poniecka-Piekutowska, Joanna Wnuk-Nazarowa, Grzegorz Michalski, Artur Szklener.

Na pierwszym zebraniu w dniu 27. listopada zarząd wybrał na wiceprezesa Joannę Wnuk-Nazarową, a na sekretarza zarządu Violę Łabanow.
Będziemy starali się przekazywać Państwu najważniejsze informacje o sprawach, które staną się przedmiotem obrad i decyzji zarządu. Jednocześnie zachęcamy Państwa do kontaktowania się z nami. Zgodnie bowiem z Porozumieniem
o powołaniu Polskiej Rady Muzycznej (§ 3.) Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się:
– wspierać działania Rady przy użyciu dostępnych środków;
– informować Radę o podejmowanych przez siebie inicjatywach, służących celom Rady.