Nadzwyczajne Walne Zebranie PRM

28 kwietnia 2015 roku w Sali konferencyjnej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Polskiej Rady Muzycznej. Rada przyjęła nowe organizacje członkowskie – Fundację „Nowa Orkiestra Kameralna”, Stowarzyszenie Pedagogów i Miłośników Rytmiki, Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki. Ponownie do grona członków PRM przyjęte zostało Stowarzyszenie Artystów Muzyków STOART.
Po prezentacji założeń strategii rozwoju Polskiej Rady Muzycznej i jej finansowania w najbliższych latach, zebrani podjęli dyskusję dotyczącą problemów dzisiejszej kultury muzycznej w Polsce, m.in. erozji ustawy o prowadzeniu instytucji kultury, braku odpowiednich zapisów w ustawie reprograficznej, rozwiązań z zakresu prawa podatkowego obejmującego artystów i twórców. Nadzwyczajne Walne Zebranie Polskiej Rady Muzycznej podjęło w tych sprawach szereg uchwał.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PRM 28.04.2015