List w sprawie Radiowego Centrum Kultury Ludowej

Warszawa, 15 lipca 2017 r.

Do Rady Nadzorczej
Polskiego Radia S.A.

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Polskiej Rady Muzycznej zwracam się do Państwa z usilną prośbą o powstrzymanie decyzji o wyłączeniu Radiowego Centrum Kultury Ludowej
ze struktury Programu II Polskiego Radia. Zmiana ta nie została poprzedzona dyskusją na temat sensu zmian profilu muzycznego programów radia publicznego. Z pewnością namysł nad tą kwestią, poparty analizą preferencji słuchaczy i roli narodowej radiofonii, jest bardzo potrzebny i Polska Rada Muzyczna jest gotowa uczestniczyć w takiej debacie. Tymczasem można sądzić, że głównym powodem podejmowanych prób jest wola odzyskania przez Polskie Radio, a zwłaszcza jego
II Program, niedawnej dominującej pozycji w kształtowaniu kompetencji kulturowych polskiej społeczności, jednak nic nie wskazuje na muzykę ludową,
a szerzej muzykę źródeł, jako przyczynę dzisiejszej słabości.

Wieloletni dorobek RCKL uczynił z niego najważniejszy w skali kraju instrument odnowy polskiej muzyki tradycyjnej, ożywienia środowiska jej wykonawców, propagatorów i odbiorców. Te dobre efekty, m. in. dzięki wysoko ocenianym festiwalom i konkursom, mają bardzo pozytywny wpływ na rozszerzenie oddziaływania sztuki opartej na polskim folklorze muzycznym w całym zachodnim świecie. Trudno oczekiwać, że planowana zmiana usytuowania RCKL w strukturze Polskiego Radia wpłynie na poprawę tego stanu rzeczy, natomiast niesie ze sobą zagrożenie ograniczenia jego aktywności, utrudnienia dostępu do ogólnopolskiej anteny, w efekcie osłabienia jego kulturotwórczej roli.

Środowisko stowarzyszonych w Polskiej Radzie Muzycznej najpoważniejszych polskich organizacji i instytucji muzycznych dysponuje odpowiednią wiedzą
i doświadczeniem dla rzetelnego przedyskutowania problemów, związanych
z muzyczną ofertą radiofonii publicznej i w każdej chwili może włączyć się do prac nad udoskonaleniem atrakcyjności i skuteczności oferty muzycznej programów Polskiego Radia.

Z wyrazami szacunku,

Grzegorz Michalski

 

 

 

Prezes Polskiej Rady Muzycznej

Do wiadomości: Wanda Zwinogrodzka, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego