9. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Improwizowanej „Ad Libitum” otworzy realizacja jednej z graficznych partytur Bogusława SchaefferaMedia – w hołdzie dla tego wybitnego twórcy polskiej sceny muzyki współczesnej, doskonałego dramaturga, krytyka i pedagoga, a zarazem orędownika artystycznej wolności, w roku jego Jubileuszu.

Festiwal gościć będzie – jako rezydenta – znakomitego katalońskiego pianistę Agustiego Fernándeza, a także portugalskiego skrzypka Carlosa Zingaro, amerykańską wiolonczelistkę Frances-Marie Uitti, słynącą z bliskiej współpracy z najwybitniejszymi twórcami awangardy XX wieku, oraz zjawiskowego kontrabasistę Barry’ego Guy’a.


Ad Libitum to więcej niż festiwal. Nasza misja, to propagowanie sztuki współczesnej poprzez jeden z jej istotnych przejawów – improwizację, która jest „dziedziną żywą, artystycznie wpływową i w szerokim kontekście społecznym
niezwykle istotną”, „działaniem rozwijającym zdolności twórcze, inteligencję, wrażliwość emocjonalną, a także dyscyplinę myślenia analitycznego, wyobraźnię
i zdolność  współdziałania w zespole”. Te słowa dyrektora artystycznego festiwalu Krzysztofa Knittla spełniają się po raz kolejny w działaniach warsztatowych, współpracy młodego pokolenia polskich muzyków z gwiazdami Ad Libitum. Efekty tej pracy poznają Państwo na koncercie finałowym w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego, 19. października o 19.00.

ZAPRASZAMY!

www.ad-libitum.pl