Stanowisko Polskiej Rady Muzycznej wobec planów powołania Opery w Lublinie

Polska Rada Muzyczna wyraża zaniepokojenie informacjami prasowymi o zaawansowanych planach powołania w Lublinie nowej instytucji kultury pod nazwą Opera i Filharmonia Lubelska im. Andrzeja Chmielarczyka poprzez scalenie trzech do tej pory niezależnie działających podmiotów, w tym Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego, która po niemal 80 latach straciłaby w ten sposób swą autonomię i patronat wielkiego, silnie związanego z Lublinem polskiego kompozytora.

Plany te budzą niepokój Rady. Jako niewystarczająco umotywowane i arbitralne, mogą stać się destruktywne dla kluczowych instytucji muzycznych i edukacyjnych od lat działających w Lublinie i dla Lubelszczyzny.

Zamysł utworzenia tak dużej instytucji jak teatr operowy, zwłaszcza jeśli wiąże się z poważnym ograniczeniem dotychczasowego życia muzycznego miasta, powinien być starannie przemyślany nie tylko w kwestiach administracyjnych, ale przede wszystkim merytorycznych – skoordynowany z lokalną historią, potencjałem i już istniejącą tkanką kulturową. Lublin ze swoimi tradycjami muzycznymi, teatralnymi, plastycznymi i tanecznymi, z tysiącami młodych odbiorców, jest szczególnym miejscem dla żywego dialogu kulturowego i ruchu poznawania poprzez sztukę. Warto zastanowić się, czy na skutek scalenia kilku instytucji w jedną ów twórczy pluralizm nie ulegnie redukcji. Doświadczenie pokazuje, że realizacja podobnych wizji w innych miejscach w Polsce i na świecie może powodować negatywne skutki dla lokalnego życia kulturalnego.

Polska Rada Muzyczna sugeruje poddanie koncepcji powołania Opery i Filharmonii w Lublinie w miejsce istniejących instytucji konsultacjom ze środowiskami kulturalnymi Lublina i Lubelszczyzny. Co więcej, tak poważne plany wydają się wymagać wręcz ogólnopolskiej debaty, która – bez względu na ostateczną decyzję Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – może przynieść jedynie pozytywne efekty w zakresie świadomości specyfiki kulturowej miasta i regionu. Polska Rada Muzyczna deklaruje gotowość do zainicjowania takiej debaty lub w niej uczestniczenia.

Walne Zgromadzenie Europejskiej Rady Muzycznej

Doroczne walne zgromadzenie Europejskiej Rady Muzycznej, które odbyło się w Brukseli (10–11 czerwca 2022), było niezwykle inspirującym i wzruszającym wydarzeniem – po raz pierwszy od wybuchu pandemii spotkaliśmy się osobiście, a dominującymi tematami była pomoc Ukrainie i ukraińskim muzykom (więcej: https://www.emc-imc.org/music-sector-and-ukraine/ ) oraz sposoby reagowania sektora muzycznego na kryzys klimatyczny (więcej: https://www.emc-imc.org/projects/environmental-sustainability/ ).

Przedstawiono także grupę nowych członków programu Fellowship. Znalazła się w niej (z rekomendacją Polskiej Rady Muzycznej) Ania Karpowicz – flecistka, kuratorka, aktywistka. Ania jest założycielką spółdzielni Hashtag Ensemble – czołowego polskiego zespołu muzyki nowej z siedzibą w Warszawie. Działalność zespołu to nie tylko koncertowanie, ale także stymulowanie najnowszej twórczości, inicjatywy improwizacyjne, edukacyjne i społeczne.

Inicjatywy wspierające ukraińskich muzyków

Dzięki inicjatywie International Music Education Policy Group powstała internetowa baza danych, która dostarcza stale aktualizowanych informacji na temat inicjatyw wspierających ukraińskich muzyków dotkniętych wojną – pozostających w Ukrainie, jak i uchodźców – w tym muzyków zawodowych, profesjonalistów z branży muzycznej (menedżerów muzycznych, inżynierów dźwięku, itp.), naukowców muzycznych, studentów muzyki, muzyków amatorów, uczniów i nauczycieli muzyki.

Link do bazy danych inicjatyw wspierających ukraińskich muzyków: https://mep.artsinvestmentforum.org/help-for-ukrainian-musicians

Platforma ta jest centrum informacyjnym, z którego mogą korzystać muzycy, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach wsparcia w różnych krajach. Ma również na celu komunikację między osobami koordynującymi inicjatywy wsparcia, wzajemną inspirację oraz pomoc w realizacji synergii i ułatwienie współpracy między organizacjami i krajami.

Zachęcamy do umieszczenia linku na swojej stronie internetowej i przekazywania do bazy danych kolejnych informacji dla ukraińskich artystów i pracowników kultury.

Stanowisko Zarządu Polskiej Rady Muzycznej w sprawie wolności wypowiedzi artystycznej

Bezprecedensowa decyzja organizatorów festiwalu Eufonie o wycofaniu utworu Pawła Szymańskiego it’s fine, isn’t it? z programu koncertu w dniu 20 listopada 2021 w Filharmonii Narodowej wywołała silne wzburzenie w środowisku muzycznym i akademickim oraz dyskusję na temat wolności artystycznej i cenzury o charakterze politycznym. 

Polska Rada Muzyczna zwraca uwagę na fakt, że żadna władza polityczna, bezpośrednio przez organy administracji publicznej czy też poprzez prawne bądź faktyczne oddziaływanie na inne podmioty, instytucje i osoby, nie może ograniczać prawa twórcy do swobodnej twórczości artystycznej i publicznej prezentacji swego dzieła, bo to prawo gwarantuje mu Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, która daje mu również wolność wyrażania swoich poglądów poprzez zakaz stosowania cenzury prewencyjnej.

Niedopuszczalne są naciski na zmianę wymowy i treści dzieła artystycznego czy jakiekolwiek próby jego cenzurowania. Polska Rada Muzyczna teraz i w przyszłości będzie bronić praw ludzi sztuki, kultury i nauki do wolności w wyrażaniu poglądów.

Europejskie Forum Muzyki oraz wybory zarządu Europejskiej Rady Muzycznej

Tegoroczne Europejskie Forum Muzyki pod hasłem „Claiming a front row seat. The place of music in society”, jak i następujące po nim Walne Zgromadzenie Europejskiej Rady Muzycznej, odbyły się na początku czerwca 2021 w przestrzeni wirtualnej. Członkowie EMC wybrali nowy zarząd na kolejne 2 lata. Przewodniczącą Rady została Victoria Liedbergius (Europejskie Stowarzyszenie Chóralne – Europa Cantat) a wiceprzewodniczącą – Audrey Guerre (Live DMA – Europejska Sieć Stowarzyszeń Muzyki Na Żywo). Polską Radę Muzyczną reprezentuje nadal w zarządzie EMC Joanna Grotkowska.

PRESS RELEASE: MEMBERS OF THE EUROPEAN MUSIC COUNCIL ELECT A NEW BOARD


Europejska Rada Muzyczna (EMC) jest organizacją non-profit zajmującą się rozwojem i promocją wszystkich rodzajów muzyki, angażującą się w sprawy edukacji muzycznej, twórczości i wykonawstwa, dokumentacji, zarządzania, publikacji oraz dziedzictwa Europy.
EMC przyczynia się do lepszego zrozumienia pomiędzy ludźmi reprezentującymi różne kultury muzyczne i promuje ich prawo do współistnienia… [więcej]

Apel o włączenie kultury w narodowe strategie odbudowy i reaktywację życia kulturalnego w Europie

„Jako ważny kierunek dla przyszłości Europy i kluczowy kapitał dla zrównoważonego rozwoju społeczeństw, środowiska i ekonomii, kultura to coś więcej niż sektor, który wymaga pilnego wsparcia. Kultura jest środkiem do uzdrowienia ran czasu kryzysu, utrzymania jedności naszych społeczeństw i uczynienia ich bardziej odpornymi. Z tych powodów uważamy, że kultura powinna być w centrum procesu wychodzenia Europy z pandemii.

My, ponad 110 organizacji reprezentujących zróżnicowany europejski ekosystem kultury, wzywamy Państwa Członkowskie i Komisję Europejską do reaktywacji życia kulturalnego w Europie, przy jednoczesnym zachowaniu i wprowadzeniu nowych, odpowiednich systemów wsparcia, daleko wykraczających poza stabilizację. Pomoże to odbudować zaufanie zarówno środowisk kultury, jak i obywateli, zapewniając płynne wznowienie działalności oraz dając nadzieję milionom Europejczyków, których życie stało się jałowe, pozbawione więzi kulturowych i społecznych. Postawmy kulturę w centrum odnowy Europy.”

Link do oryginalnego listu: [Zobacz PDF]
Link do polskiego tłumaczenia listu: [Przeczytaj]

Apel – #grajmypopolsku

Szanowni Państwo,

W obliczu bardzo trudnej sytuacji, która boleśnie dotyka także środowisko muzyczne w Polsce, apelujemy o solidarność i wszelkie wsparcie jakiego mogą Państwo udzielić tym, którzy w wyniku kryzysu epidemiologicznego pozostali bez możliwości świadczenia pracy – polskim artystom i pracownikom sektora muzycznego.

Gorąco popieramy także apel do nadawców radiowych – prywatnych i publicznych – o zwiększenie udziału muzyki polskiej w ich muzycznych programach.

Pobierz PDF http://bit.ly/ApelMPP

Walne Zebranie Polskiej Rady Muzycznej

14 czerwca w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina odbyło się Walne Zebranie instytucji i organizacji członkowskich Polskiej Rady Muzycznej oraz wybory do nowego Zarządu PRM.

Prezesem Zarządu Polskiej Rady Muzycznej został wybrany Artur Szklener. W skład nowego Zarządu weszli:
Joanna Grotkowska, wiceprezes
Wojciech Walczak, sekretarz
Krzysztof Knittel
Daniel Cichy
Adam Świtała
Michał Sołtan

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA 2019

European Agenda for Music Showcase, Warszawa, 12–13 czerwca 2019

Pod hasłem Share Your Story! w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina odbyła się kolejna prezentacja Europejskiej Agendy dla Muzyki – tym razem konkretnych przykładów jej funkcjonowania. Była to okazja do bardziej wnikliwego przyjrzenia się kluczowym tematom Agendy, jej priorytetom i zalecanym środkom w działaniach już podjętych – nowych strategiach organizacji muzycznych, adoptowaniu tekstu Agendy na poziomie języka w kilku istniejących już tłumaczeniach, w funkcjonowaniu systemu powszechnej edukacji muzycznej w niektórych krajach, czy zastosowaniu jej zaleceń w nowych muzycznych projektach. W dyskusjach panelowych wzięli udział m.in. Stef Coninx (Flanders Arts Institute), Stéphane Grosclaude (Plate-forme interregionale) poprzez wideo, Ruta Kaneruta (Łotewska Rada Muzyczna), Lenka Dohnalová (Czeska Rada Muzyczna), Audrey Guerre (Live DMA), Sonja Greiner (European Choral Association – Europa Cantat), Alessandra Callegari (European Composer & Songwriter Alliance), Iro Menegou (EMC Fellow), Krzysztof Knittel (Polska Rada Muzyczna), Ruth Jakobi (Europejska Rada Muzyczna). Wszyscy uczestnicy spotkania wzięli także udział w kilku interaktywnych sesjach odpowiadając na pytania o sposoby podnoszenia świadomości społecznego i ekonomicznego oddziaływania muzyki, o to jak zapewnić edukację muzyczną w szkołach powszechnych i różnorodność w realizowanych projektach muzycznych.

Niezapomnianych wrażeń po pierwszym dniu debaty dostarczył Kwartet Marity Albán Juárez swoim koncertem w klubie SPATiF! (Marita Albán Juárez – głos, Dominik Wania – fortepian, Andrzej Święs – kontrabas, Manuel Albán Juárez – perkusja).

 

 

 

 

 

 

Muzycznym akcentem na koniec spotkania był krótki występ No Name Orchestra prowadzonej przez Justynę Niegierysz, czyli Zespół Reprezentacyjny Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Łajskach, która przystąpiła do pilotażowego programu „Grajmy w szkole”.