Profesor Michał Bristiger (1921-2016)

16 grudnia 2016 roku zmarł w Warszawie w wieku 95 lat Michał Bristiger, profesor muzykologii, uczony o imponująco rozległych zainteresowaniach, wielki erudyta, wychowawca kilku pokoleń polskich muzykologów. Był wybitnym znawcą włoskiej kultury muzycznej. Szczególnym przedmiotem jego zainteresowań była estetyka, teoria i praktyka muzyczna od Średniowiecza do współczesności, z naciskiem
na kulturę XVII i XVIII wieku. Stworzył oryginalną koncepcję związków muzyki
ze słowem. Uprzywilejowanym przedmiotem jego badań i inicjatyw artystycznych była muzyka polska, zwłaszcza twórczość Fryderyka Chopina i Witolda Lutosławskiego. W ostatnich latach w centrum jego uwagi pozostawała rola krytyki
i jakość polskiego życia muzycznego.

Jako humanista o rozległej wiedzy, ugruntowanych kontaktach międzynarodowych, przy tym człowiek o wielkim doświadczeniu życiowym, wyjątkowej skromności
i okazywanej niezmiennie gotowości wspierania utalentowanej młodzieży, skupił wokół siebie liczną grupę wychowanków – uczestników domowego seminarium naukowego. Pasjonat, głęboko przekonany o wartości i znaczeniu sztuki w życiu społecznym, inicjował liczne działania artystyczne, formował grupy dyskusyjne, animował wydarzenia naukowe, inicjował i prowadził projekty wydawnicze
o podstawowym znaczeniu dla rozwoju polskiej myśli humanistycznej. Dzięki pryncypialnej postawie, ale też osobistemu urokowi, stał się powszechnie akceptowanym autorytetem. Jego wkład w polskie życie intelektualne będzie
z pewnością procentował przez długie lata.

Grzegorz Michalski