Nowy Zarząd Polskiej Rady Muzycznej

26 marca 2015 roku, podczas Walnego Zebrania reprezentantów instytucji członkowskich Polskiej Rady Muzycznej, wybrany został nowy Zarząd PRM. W jego składzie znaleźli się: Viola Łabanow, Joanna Wnuk-Nazarowa, Marek Chołoniewski, Grzegorz Michalski, Artur Szklener i Wojciech Walczak. Prezesem pozostał prof. Krzysztof Knittel. Do grona instytucji członkowskich Polskiej Rady Muzycznej przyjęte zostały nowe instytucje i organizacje: Zrzeszenie Filharmonii Polskich, Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej, Elbląska Orkiestra Kameralna oraz Fundacja „Słuchaj”.

Pierwsze zebranie nowego Zarządu i jego ukonstytuowanie się zaplanowane zostało na 17 kwietnia 2015 roku.